1. เงื่อนไขที่รับประกัน

** สินค้าทุกชิ้นภายใต้บริษัท ไอโคนิคแก็ดเจ็ต จำกัด รับประกันสินค้า 2 ปี กรณีเสียและเข้าเงื่อนไข ทางบริษัทจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันที*

– อายุประกัน นับจากวันที่ทำการซื้อสินค้า (อ้างอิงวันที่จากใบเสร็จรับเงิน)

– สินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันที่บริษัทกำหนด

– ความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง หรือ ผิดพลาดจากทางร้านภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่บนแปลงสินค้า ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น)

– หลักฐานในการใช้เพื่อเข้ารับประกัน ได้แก่ คำสั่งซื้อเพื่อยืนยันการเคลมสินค้า บรรจุภัณฑ์ของสินค้า (กล่อง) ควรเก็บไว้ตลอดการใช้งานสินค้า เพื่อผลประโยชน์ของผู้ซื้อ

2. นอกเงื่อนไขการรับประกัน

– ไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า

– ความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องนอกเหนือจากการรับประกัน เช่น ชำรุดจากการใช้งาน ตกหล่น กระแทก มีรอยขีดข่วน

– สินค้ามีสภาพผิดปกติไปจากเดิม เช่น ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หรืออุปกรณ์บางส่วนที่หลุดหายไป เป็นต้น

– การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตก หรือ หล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

– ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. บริการหลังการขาย

– ผู้ซื้อสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้า วิธีการใช้งาน เงื่อนไขการรับประกันได้

เบอร์โทรติดต่อ : 02-044-4559,064-362-3049

Facebook Fanpage : ICONIC GADGET

Facebook Fanpage : Promate Thailand

Instagram : iconicgadget.official

Line Official : @iconicgadget

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 09.30 – 17.30 น. วันเสาร์ 9.30 – 15.30 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเสาร์ทำงานติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ)

ติดต่อเคลมสินค้า / สอบถามรายละเอียดของสินค้า

ICONIC GADGET CO.,LTD.
162/3 พรีเมียมเพลส เกษตรนวมินทร์ 2
ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Email : support@iconicgadget.com
เบอร์โทรติดต่อ : 02-044-4559,064-362-3049
Facebook Fanpage : ICONIC GADGET
instagram : iconicgadget.official
Line Official : @iconicgadget